♦ ביקורם של דוד אורפילי ויוסף עוואד בישיבה קטנה - 03.11.09
דף הבית >> גלריות >> תמונות אירועים >> ביקורי נדיבים וידידים >> ביקורם של דוד אורפילי ויוסף עוואד בישיבה קטנה - 03.11.09

© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה