♦ הכנות לקראת המעמד
דף הבית >> הבנין החדש >> הנחת אבן הפינה >> הכנות לקראת המעמדהדף בבניה,
נסו שוב מאוחר יותר!


© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה