♦ הנחת אבן הפינה
דף הבית >> הבנין החדש >> הנחת אבן הפינה
© כל הזכויות שמורות - לישיבת מאור התורה