♦ ראש הישיבה
דף הבית >> ראש הישיבה

 

 

ישיבת מאור התורה נוסדה ע"י הרה"ג אברהם סלים שליט"א.
ראש הישיבה חניך ישיבת קול תורה ופוניבז' , במגמה להקים מרכז חינוכי לתורה והוראה לבני עדות המזרח , כולל אברכים מצטיינים, ישיבה לצעירים בוגרי בתי הספר ות"ת , וישיבה גדולה לבחורי חמד בוגרי הישיבות הקטנות , והכל בעידודו, עצתו והדרכתו של מרן הרב שך זצ"ל .
בשנת תשמ"ג (1982) נפתח הכולל שריכז ממיטב האברכים בירושלים. לקראת אלול תשמ"ה נפתחה הישיבה הקטנה עם 16 בחורים ובקיץ תשנ"ד – 1994, צעדה הישיבה צעד קדימה ונפתחה הישיבה הגדולה .
כיום מונה הישיבה למעלה מ 500 בחורים ואברכים כ"י וצוות הרמי"ם מגדולי המחנכים , חניכי הישיבות הקדושות, מרעיפים טל תורה ויראה במסירות ובנאמנות אין קץ לבחורי הישיבה.
הצלחת הישיבה בשדה החינוך הישיבתי קנה לו שם דבר והמותג "מאור התורה" מושך אליו עוד ועוד בחורים להסתופף בצילה של הישיבה למרות התנאים החומריים הקשים והצפיפות הנוראה .
הצלחתה של הישיבה גם ניכרת בבוגרי הישיבה המכהנים ברחבי הארץ ראשי ישיבות ראשי כוללים ורמי"ם משגיחים ורבנים, ומפיצים אור התורה והיראה בכל מקום.
ההתמודדות בכל שנה בקבלת תלמידים לישיבה הוא קשה ומתרבה בכל שנה לאין ערוך מחוסר מקום .
בהתערבותו האישית ובהשתדלותו הרבה של מרן הרב אלישיב שליט"א אצל הרב אורי לופוליאנסקי – ראש עיריית ירושלים (לשעבר) , הקצתה העירייה שטח לבניית בנין הישיבה בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.
.